بایگانی برچسب: چسب یک دو سه

نکات ایمنی در استفاده از چسب های یک،دو ،سه

نکات ایمنی در چسب ها

هنگام استفاده ازچسب ازتهویه مناسب محل کاراطمینان حاصل کنید چون بخارات چسب درمحل چسبکاری وجود خواهند داشت زمان استفاده ازدستکش استفاده کنید.

چسب میتراپل با بالاترین قدرت چسبندگی

قدرت باورنکردنی چسب میتراپل

ازدو جزء ساخته شده اند که یکی چسب و دیگری اسپری است زمانی که این دو نوع ماده ترکیب می شوند قطعات سریعتر و در زمان خیلی کم به یکدیگرمیچسبند .

× پشتیبانی فروشگاه