بایگانی برچسب: سی او بی

نسل جدید روشنایی در صنعت تابلوسازی و ملزومات آن

بلوکی COB

سی او بی ها برای ماژول هایی با پخش نور متمرکز به کار گرفته می شوندو همچنین هنگام نیازبه شدت نور بالاو نور موضعی در تابلو سازی استفاده میشود.

× پشتیبانی فروشگاه