بایگانی برچسب: ال ای دی کلاهی

ساختار عملکردی ال ای دی ها به روایت ایلیا لایت

ساختار ال ای دی

ازمزایای بسیارمهمی که ال ای دی هادارنداین است که باتغییرات می توان رنگهای متنوعی راایجاد کرد وطراحان به راحتی می توانندازرنگ هااستفاده کنند

نکاتی در رابطه با ال ای دی ها به زبان ایلیا لایت

سری کردن ال ای دی ها

منابع نوری کوچک و قدرتمندی هستند که درحال تغییردنیای نورپردازی و روشنایی هستند.در تابلو سازی به وفور در تابلو های ال ای دی ثابت استفاده میشود

مقایسه ال ایی دی های اُوال و کُلاهی به زبان ایلیا لایت

ال ای ی اُوال و کُلاهی

ال ای دی های اُوال و کُلاهی از جمله ملزومات اصلی تابلو سازی هستند که اینها از نظرشکل ظاهری ،زاویه دید، زیبایی و قیمت با یکدیگر متفاوت هستند .

× پشتیبانی فروشگاه