بایگانی برچسب: ابزار تایلوسازی

تایل پولکی و آشنایی با آن در ایلیا لایت

تایل پولکی

پولکی در شکل های متعدد نظیر دایره، مثلث، مربع و… همچون پیکسل به یکدیگر چسبیده است ودارای سطح آینه ای هستند و امکان بازتاب نوررافراهم نموده .

بررسی اطلاعات عملکردی کُلروفُرم به زبان ایلیا لایت

کُلروفرم در حروف سازی

کُلروفُرم حیاتی ترین مایع کاربردی در نابلوسازی است که نقش چسبانندگی پلکسی ها و قطعات رادر اجرا برعهده دارد و به علاوه ایمنی در کار لازم هست.

× پشتیبانی فروشگاه