ایلیا در عرصه فروش ملزومات تابلوهای تبلیغاتی فعالیت می نماید واکنون با واردات و تولید لوازم تابلوسازی از جمله نئون فلکسی و LED و SMD و ترانس و کلروفرم و… در خدمت همکاران این صنف پرتلاش است.

ایلیا با در نظر گرفتن چند نوع جنس مطابق قیمت و کیفیت متفاوت در کنار یکدیگر سعی دارد تا شرایط مطلوبی برای تابلوسازان عزیز فراهم کند.

باشد که نقشی مفید در زیبایی شهرهایمان داشته باشیم که این عرصه خطیر بر گرده ی تابلوسازان زحمت کش و تامین کننده ها می باشد. 

سینا شادی
مدیریت