شرایط چکی

شرایط اصلی که خریدار میتواند از اعتبار ایلیا بهرمند شود :

۱- جواز کسب خریدار

۲- کارت ملی خریدار

۳- چک صیادی خریدار

۴- فعالسازی اعتبار گام اول برای خریدار

 

برای آنکه بتوانیم با هر فردی به صورت اعتباری یا همان چکی کار کنیم ملزم به یکسری شرایط میباشد که به شرح ذیل است :

برای گام اول اعتبار خریدار تا سقف ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که میبایست این مبلغ را در ۲ فقره چک ۱۰ میلیونی یک ماهه و ۲ ماهه به شرکت ارائه نماید ، در صورتی که خریدار شرایط را نداشته باشد میتواند با کارشناسان ما در ارتباط باشد و از حالت های دیگر اطلاع داشته باشد :

 

ارتباط با کارشناسان :

۰۲۶۹۱۰۰۹۱۲۱